Loại A Close-end

Loại B với thanh trượt kép

Loại C với thanh trượt kép

Loại F Open - End

Loại E Hai cách Close-end

Types D Open-end

Copyright © 2017 CTY TNHH MTV SX-TM PHỤ LIỆU MAY THIÊN LONG HẢI. All rights reserved.