Dây kéo đồng cổ mở hai đầu

Dây kéo đồng mở

Dây kéo đồng trắng

Dây kéo đồng đầu bít

Dây kéo đồng trắng đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu bít

Dây kéo đồng bạc cổ đầu mở

Dây kéo đồng bạc cổ mở 2 đầu

Dây kéo răng bạc cổ 2 màu

Dây kéo đồng vàng

Dây kéo quần jean

Copyright © 2017 CTY TNHH MTV SX-TM PHỤ LIỆU MAY THIÊN LONG HẢI. All rights reserved.