SẢN PHẨM

Loại A Close-end

Loại B với thanh trượt kép

Loại C với thanh trượt kép

Types D Open-end

Loại E Hai cách Close-end

Loại F Open - End

Đầu kéo nylon #5

Đầu khóa kéo nylon #3

Đầu kéo kim loại #5 (tay kéo vuông)

Đầu kéo kim loại

Đầu kéo kim loại #5

Đầu kéo đồng cổ #3

Thun bản

Thun bản

Dây thun

Dây kéo răng bạc cổ 2 màu

Dây kéo đồng bạc cổ mở 2 đầu

Dây kéo đồng bạc cổ đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu bít

Trang [1] [2] [3]  [»»]
Copyright © 2017 CTY TNHH MTV SX-TM PHỤ LIỆU MAY THIÊN LONG HẢI. All rights reserved.